Ghid de finantare Program Rabla

GHID DE FINANȚARE din 27 februarie 2020
a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024
EMITENT MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 3 martie 2020
Data intrării în vigoare 03-03-2020
Formă consolidată valabilă la data 26-04-2021
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-04-2021 până la data de 26-04-2021
Notă
Aprobat prin ORDINUL nr. 324 din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 175 din 3 martie 2020.
Notă CTCE
Forma consolidată a GHIDULUI DE FINANȚARE din 27 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 175 din 3
martie 2020, la data de 26 Aprilie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:
ORDINUL nr. 934 din 3 aprilie 2020; ORDINUL nr. 1.347 din 3 iulie 2020; ORDINUL nr. 2.048 din 12 noiembrie 2020
; ORDINUL nr. 110 din 25 ianuarie 2021; ORDINULUI nr. 676 din 21 aprilie 2021.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. afiseaza tot textul intr-o noua pagina